Mahdzir Othman

Group Chief Executive Officer (GCEO)

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Mohd Adzhar Abd Hamed

Chief Operating Officer (COO)

Ketua Pegawai Operasi

Mahani Ibrahim

Chief Executive Officer

Ketua Pegawai Eksekutif

Norleza Abu Bakar

Chief Executive Officer

Ketua Pegawai Eksekutif

Azirul Salihin Ismail

Head, Strategic Planning

Ketua Bahagian Perancangan Strategik

Khairatul Afiza Kamaruddin

Head, Finance and Administration

Ketua Bahagian Kewangan dan Pentadbiran

Norzahari Zakaria

Head, Audit

Ketua Bahagian Audit

Ahmad Zamri Abdullah

Head, Information Technology

Ketua Bahagian Teknologi Maklumat

Juliana Awaludin

Head, Integrity and Governance

Ketua Bahagian Integriti dan Tadbir Urus

Marina Ghazali

Head, Marketing Communications

Ketua Bahagian Komunikasi Pemasaran

Hasni Hassan

Head, Transformation Management

Ketua Bahagian Pengurusan Transformasi